dinsdag 11 oktober 2005

Het hemels gerecht

Renate Dorrestein

Twee zusters drijven samen een restaurant en delen samen dezelfde minnaar. Als deze hen wil verlaten, sluiten ze hem op zolder op. Allengs escaleert de situatie naar een onplezierig einde. De aanvankelijk lichte toon die de schrijfster aanslaat, wordt in de loop van het verhaal grimmiger. De onverzoenlijke houding van de zusters tegenover de trouweloze minnaar wordt heel vanzelfsprekend gemaakt. De lezer kruipt beurtelings in de huid van beide zussen. Zowel wat stijl en wat taal betreft een goed geschreven boek. Pocketeditie.
(Biblion recensie, Redactie)

Pagina's