dinsdag 6 december 2011

Som der dagen

Isabelle Allende

In de club waren de reacties totaal verschillend van lovend tot meer van hetzelfde. Alles wat voorbij is gekomen in de voorgaande vertellingen (o.a. Paula) kwam weer voorbij en de meesten waren van mening dat er niets toegevoegd werd.
De schrijfster vertelt ontroerend eerlijk over haar familie, en spaart zichzelf daarbij niet. Het is de familie die we herkennen in de personages van "Het huis met de geesten" en met wie we hebben meegeleefd in "Paula". Een familie die veel heeft meegemaakt, verlies, liefde, verslaving, scheiding en hereniging, maar die nooit haar gevoel voor humor heeft verloren. Een familie en vriendenkring die bestaat uit mensen wier leven door onverwachte gebeurtenissen wordt gekleurd, wat verrassender verhalen oplevert.

Pagina's