dinsdag 5 oktober 2010

Proef VerlofJoost Heyink

Een spannend en intrigerend boek met hilarische passages.De hoofdstukken in het boek wisselen elkaar af: Paul’s leven in de kliniek en het leven dat hij ervóór leidde. De cruciale momenten die ervoor gezorgd hebben dat hij uiteindelijk instortte worden op een gedetailleerde en mooie manier beschreven.
Alle handelingen van de hoofdpersoon, Paul, staan inhet teken van het doel. (wat de lezer tot het eind toe alleen kan gissen) De manipulaties die in het dagelijks leven voorkomen, gebeuren ook in de kliniek. Het is moeilijk te onderscheiden of de client meewerkt of een geheime agenda heeft. Beangstigend dat dit gebeurt. Als dit in werkelijkheid gebeurt rijst een serieuze vraag: wat doen we met het proefverlof???


***

Pagina's