dinsdag 3 mei 2016

Stilte van Thé

Marie de Meister

De stilte van Thé van Marie de Meister is een prachtig gedocumenteerde roman over een afstandskind uit de jaren vijftig.Wat als de liefde voor God groter is dan de liefde voor je kind? In het grote katholieke plattelandsgezin waar Sophie Keller opgroeide mocht niet gepraat worden over tante Thé, de zwijgende non. Dat Sophie soms werd uitgescholden voor koekoeksjong, kreeg pas betekenis toen ze op achttienjarige leeftijd de waarheid over haar afkomst hoorde. Zal ze de stilte van Thé kunnen doorbreken en antwoorden vinden?
Sophie Keller is een bekende televisieverslaggever en wordt door een adoptiezaak
geconfronteerd met haar eigen afkomst. Ze is opgegroeid in een groot katholiek gezin met een warme pleegmoeder en strenge pleegvader. Vragen die ze als kind had over tante Thé werden doodgezwegen. Als achttienjarig meisje hoort ze dat tante Thé haar moeder is en als volwassen vrouw gaat ze op zoek naar haar en vindt haar in een stilteklooster in Brabant. Haar moeder heeft de keuze gemaakt voor de stilte in het religieuze leven en haar dochter afgestaan aan haar broer en schoonzus. Een indringend en aangrijpend verhaal waarin het heden van Sophie wordt afgewisseld met het verleden van haar moeder als jonge vrouw aan de hand van brieven. Hiermee wordt de keuze van de moeder steeds duidelijker en kan de dochter deze keuze steeds beter begrijpen. Het verhaal, geschreven in een heldere, realistische stijl, neemt de lezer van het begin af aan in de ban.

De brieven van Thé en het verhaal van Thé verhalen samen een mooi en verhaal waarin veel gebeurd en ook een stuk geschiedenis verteld wordt. Menselijke emoties, kracht en zwakheden worden eerlijk maar met meedogen neergezet. Thé en Sophie laten zichzelf maar ook de familie om zich heen tot leven komen. En beide verhalen zijn uniek en toch ook onverbrekelijk met elkaar verbonden door afkomst en familie. In het boek worden regelmatig pittige gesprekken gevoerd over o.a. het belang van afkomst t.o.v. opvoeding. Dit is niet alleen interessant om te lezen, het laat ook zien hoe dit Sophie helpt om haar weg in het leven weer terug te vinden.
De stilte van Thé is een mooi en goed opgebouwd verhaal dat ontroerend en indruk maakt.

Marie de Meister is het pseudoniem van Rikki Holtmaat. Ze is hoogleraar aan de juridische faculteit van Universiteit Leiden. De stilte van Thé, haar vierde boek, is aangrijpend zonder een spoortje van sentiment.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Pagina's